. Signum Explorer
Account S-95DJ-QYUB-BFXA-HJY7J
Account ID 17876986733297634672
Public Key
1A542EA583CCD3A0D7D7ED74352CDEB7470C7CED3854724D19F211E7AC620B1E
Name XXEMAX
Balance +3,020,529.08 Signa (21,938.10€ | 25,632.21$ | 0.6041BTC)
Commitment +0 Signa
Received +3,280,560.08 Signa in 51 transactions
Sent -260,003 Signa in 3 transactions
Transaction fees paid -28 Signa
Solo mined balance
+0 Signa in 0 blocks
+0 in fees
+0 Signa in total
Pool mined balance
+0 Signa in 0 blocks
+0 in fees
+0 Signa in total
Pool reward balance
+0 Signa in 0 blocks
+0 in fees
+0 Signa in total
Reward assignment N/A